Art. 42-vragen BAS inzake overlast Johan Cruijff Court in de Daalmeer

Geachte college,

BAS heeft naar aanleiding van de overlast die voortkomt uit het gebruik van het Johan Cruijff Court in de Daalmeer in de zomermaanden enkele artikel 42-vragen voor het college.

1. Bent u op de hoogte van de problemen die er zijn bij dit speelterrein (afvalproblematiek, overlast, vernielingen, e.d.)?

2. Zijn er vanuit de buurt meldingen gedaan bij de wijkagent en of de gemeente over overlast? Zo ja, hoeveel meldingen zijn dat en wat is de inhoud van de klachten?

3. Is het mogelijk om de overlast aan te pakken door het vaker laten surveilleren van de wijkagent/politie?

4. Kan de wijkregisseur een rol spelen in de aanpak van deze problematiek in de Daalmeer? En welke rol zou dat dan moeten zijn?

5. Is het zinvol om meer vuilnisbakken te plaatsen bij intensief gebruik van het speelplein? Of acht u dat niet nodig? Op het Bolwerk werkt dat namelijk fantastisch.

6. Heeft u eventueel andere ideeën om de situatie op het Johan Cruijff Court te verbeteren zodat de overlast voor de buurt tot het minimum wordt beperkt en het speelplein schoon en veilig blijft?