Overlast van drugs- en alcoholverslaafden in Alkmaar

Alkmaar is al jaren in de ban van overlast door verwarde personen, drugs- en alcoholverslaafden en daklozen en dit is de laatste tijd behoorlijk geëscaleerd op de Paardenmarkt. Op dit plein is al jaren overlast, waarbij passanten en winkelende burgers worden bedreigd en geïntimideerd. Er wordt hier veel drank en drugs gebruikt en dit heeft geleid tot een wanhopige schreeuw van omwonenden naar de Alkmaarse politiek.

Wij kunnen deze wanhopige schreeuw heel goed begrijp. Dit probleem sleept al jaren door het centrum van Alkmaar en is het meest geconcentreerd op de Paardenmarkt en de aanliggende parken, maar ook in de parkeergarages in het centrum. De fractie van BAS heeft hierop direct vragen gesteld aan het College van B&W, met een dringend verzoek om op zeer korte termijn dit probleem aan te pakken en hier is gelukkig ook gehoor aan gegeven: het College komt, binnen 1 week, met een plan van aanpak. Er moet zowel op korte, maar zeker ook op lange termijn iets gebeuren aan deze overlast, anders verplaatst deze zich naar andere plekken in de stad.

Er liggen ook goede ideeën van diverse organisatie en BAS is van voornemens om hier snel werk van te maken en hier ook geld voor te reserveren. Wij zijn dit naar onze burgers en ondernemers, die al honderden meldingen van overlast hebben gedaan, verplicht en deze situatie is een aanfluiting voor de toeristen die naar ons mooie Alkmaar toe komen.

De bezuinigen op de (geestelijke) zorg van de afgelopen jaren hebben geen goed gedaan voor deze groep mensen en wij kunnen dit probleem niet enkel op de schouders van de Boa’s/politie neerleggen. BAS zal het plan van aanpak van het college zorgvuldig bestuderen en waar nodig aanscherpen. Er loopt ook nog steeds een onderzoek naar de brand in de Singelgarage, maar ook in de Schelphoekgarage zijn al diverse meldingen van brandstichting geweest. De maatschappelijk kosten zijn niet te overzien als we dit probleem nu weer te slap aanpakken, dus er moet flink opgetreden worden op korte termijn en worden gezocht naar een structurele oplossing, zoals betere opvang en begeleiding voor verslaafde en betere voorlichting en nazorg.