Art. 42-vragen BAS: “Alkmaarse ouderen in beweging!”

De fractie van BAS heeft onderstaande artikel 42 vragen gesteld aan het college  over het realiseren van beweegtuinen voor ouderen in onze gemeente:

Alkmaarse ouderen in beweging!

Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische
gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. 86% tot 96% van ouderen
beweegt te weinig, 75% hiervan is inactief. 50% komt slechts 1 keer per week
buiten, 10% zelfs nooit.
Olga Commandeur is ex-topsportster en bekend van het dagelijkse tv-programma
Nederland in Beweging. Olga helpt organisaties op weg met hun beweegtuin.
In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen,
wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component
hierin is bewegen. Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen
gezond te houden, als een revaliderende functie.
Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen manier en met
plezier te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter
functioneren in het dagelijks leven. Ouderen voelen zich zelfverzekerder in hun
algemeen dagelijks handelen.
De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Minstens zo
belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal
karakter. Deze tuinen nodigen uit tot beweging en prikkelen.

De fractie van BAS heeft over bovenstaande een aantal vragen aan het college:

1. Is het college net als de fractie van BAS ook van mening dat ouderen te
weinig bewegen en dat wij als gemeente hier iets aan moeten veranderen?
2. Is het college bekend met deze beweegtuinen?
3. Is het college bereidt om, bijvoorbeeld in samenspraak met zorginstellingen,
te onderzoeken of wij in Alkmaar ook enkele beweegtuinen kunnen
realiseren?

Namens de fractie van BAS,

Boran Bilbal