Boran Bilbal

Alkmaarse ouderen in beweging!

Column: Boran Bilbal

Gepubliceerd: 24 september 2021 in Flessenpost uit Alkmaar

Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. Veel ouderen bewegen te weinig. Hier wil de fractie van BAS verandering in brengen en daarom heb ik hier ambtelijke vragen over gesteld aan het college.

Ik wil hiermee aandacht vragen voor het realiseren van (meer) beweegtuinen in Alkmaar. Olga Commandeur is ex-topsportster en bekend van het dagelijkse tv-programma Nederland in Beweging. Olga Commandeur helpt organisaties op weg met hun beweegtuin.

In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component hierin is bewegen. Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie.

Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen manier en met plezier te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter functioneren in het dagelijks leven. Ouderen voelen zich zelfverzekerder in hun algemeen dagelijks handelen.

De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Minstens zo belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal karakter. Deze tuinen nodigen uit tot beweging en prikkelen.

Ik ben zeer content met de beantwoording van het college, die aangeeft dat als er bewonersinitiatieven worden ingediend dat zij deze vanuit een positief standpunt zullen bekijken.

Naar aanleiding van onze vragen is onze fractie benaderd door zorginstellingen die werken met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met een vorm van autisme. Voor deze jongeren is de deur uitkomen soms al een hele opgave en tevens is sporten niet vanzelfsprekend voor deze doelgroep. Een afvaardiging van BAS is op bezoek geweest bij één van deze zorginstellingen. Nu blijkt dat deze beweegtuinen ook voor deze jongeren een prachtige manier zijn om toch in een veilige omgeving, meer buiten de deur te kunnen sporten, wat een nieuwe stap kan betekenen in hun ontwikkeling. Jongeren werken hierdoor aan hun zelfvertrouwen en doen positieve ervaringen op en ik wil hier graag een bijdrage aan leveren.

Ik zal mij blijven inzetten voor het realiseren van dergelijke beweegtuinen die gebruikt kunnen worden voor en door meerdere doelgroepen. Alles voor een gezonder Alkmaar! Ik ben te bereiken op: boran@bas-alkmaar.nl.

Boran Bilbal

Fractie assistent BAS